ONLINE buurten wil innovatie in de zorg mogelijk maken. Dat deden we samen met actoren uit de buurt en met de eindgebruikers, de senioren, zorgprofessionals en mantelzorgers.

ONLINE buurten onderzocht in de periode juni 2014 tot mei 2017 in de regio Brugge-Oostende de randvoorwaarden van buurtgerichte thuis- en welzijnszorg via innovatieve experimenten met bijzondere aandacht voor e-inclusie, empowerment van kwetsbare senioren, lokale samenwerking tussen welzijns- en zorgactoren en de ondersteunende functie van digitale communicatie in zorg en welzijn.


Our Team
Wie
ONLINE buurten was een samenwerking van OCMW Brugge, Sociaal Huis Oostende, Cubigo, BlueAssist vzw en beide West-Vlaamse hogescholen (Hogeschool West-Vlaanderen en Katholieke Hogeschool VIVES). ONLINE buurten krijgt Vlaamse projectsubsidie vanuit het IWT, ook Resoc Noord-West-Vlaanderen steunde ONLINE buurten financieel bij de opstart van de project (juni 2014).  Deze partners hebben de krachten gebundeld om een sterk platform vorm te geven waarop innovatieve projecten in de ouderenzorg kansen krijgen om geïnitieerd, onderzocht en ingebed te worden. (http://www.zorgproeftuinen.be/)

Wat
Het platform zette een digitaal communicatie-en dienstenplatform (Cubigo) in om niet alleen de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de oudere te vergroten maar ook de verbinding met de anderen te vergemakkelijken. Meer dan 200 ouderen – vooral kwetsbare ouderen werden ondersteund door werknemers uit de lokale diensteneconomie om te leren werken met een tablet en met Cubigo.

Waar
ONLINE buurten ging aan de slag in 3 verschillende buurten (Brugge: Zeebrugge, Assebroek; Oostende: het Westerkwartier). In elk van die buurten werd samenwerking gezocht met alle stakeholders uit de buurt die kunnen bijdragen tot het kwalitatief langer thuis wonen van ouderen.

Hoe
Cubigo ondersteunt niet enkel de oudere in zijn zelfregie, maar biedt ook een enorme waaier aan mogelijkheden om verschillende wijkactoren met elkaar in verbinding te brengen waardoor een samenwerking over grenzen van organisaties, functies en overtuigingen, in gedeelde verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de oudere, mogelijk wordt gemaakt.

Output
ONLINE buurten experimenteerde doorheen de jaren in heel wat projecten. De meest in het oog springende realisaties volgende uit volgende projecten: ‘iPad da’ straffe koffie’ – ‘burenhulp’  en ‘transmuraal gaat digitaal’. Verder organiseerde ONLINE buurten doorheen de jaren ook heel wat events: eerste gebruikerscommissie (februari 2015), 2 jaar ONLINE buurten (juni 2016), Inspiratiedag ONLINE buurten (mei 2017) en kwam ONLINE buurten meermaals in de media.

Heel wat van de opgedane kennis en ervaringen werden ook neergeschreven in de publicaties:
  • Decorte, A., Sociaal vernieuwen met burenhulp. Inspiratie- en actiemap. Vanden Broele, Brugge, 2017 - Meer informatie via de link: Sociaal vernieuwen met burenhulp
  • en ‘ONLINE buurten - iPad, da’s straffe koffie’ (publicatiedatum: maart 2018) / acco

Contact

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.