Digitale hulp aan huis

De nieuwe dienst ‘Digitale hulp aan huis’ verlaagt digitale drempels. Uit evaluaties van computercursussen in de lokale dienstencentra blijkt dat opvolging van cursisten nodig is. Geregeld komen er in de Assebroekse en Zeebrugse dienstencentra 60-plussers langs met  vragen over hun digitale toestellen of over nieuwe trends. Heel wat ouderen blijken ook problemen te hebben om hun meterstanden van water, gas en elektriciteit af te lezen en om dit verbruik door te geven. De dienst digitale hulp aan huis biedt digitale zorg op maat, zowel thuis als in het dienstencentrum en wil digitale drempels verkleinen.

Bart Lambrecht (centrumverantwoordelijke lokaal dienstencentrum d’Oude Stoasie): Met onze lokale dienstencentra bekampen we de digitale kloof en werken we aan inclusie. Daarom zetten we fors in op een divers ICT-cursusaanbod, bieden we ons diensten- en  activiteitenaanbod online  aan  en  spelen  we actief in op nieuwe digitale trends. Via de dienst digitale hulp aan huis willen we soelaas bieden aan kleine digitale problemen in de buurt, waar 60-plussers niet direct raad mee weten. Sint-Kruis en Zeebrugge zijn proeftuinen. We hopen het werkgebied verder te kunnen uitbreiden naar Groot Brugge.

Aanpak:

De dienst digitale hulp aan huis helpt bij het gebruiksklaar maken van o.a. digibox en smartphone en doet aan pechverhelping. Ook komen ze aan huis voor de opname van meterstanden van water, gas en elektriciteit. Deze worden online doorgegeven. Maandelijks organiseren de dienstencentra uit Assebroek en Zeebrugge een digitale voormiddag. Hier worden vragen besproken en opgelost. Het is een leer- en uitwisselingsmoment voor de deelnemers.

Hoe?

  • Digitale hulp aan huis houdt een dagboek bij met alle vragen en problemen van huisbezoeken en bekwaamt zich indien nodig.
  • Tijdens de digitale voormiddagen belichten we nieuwe thema’s en maken we tijd om vragen van de aanwezigen of vragen uit het dagboek uit te diepen.

In de praktijk:

  • De cliënt maakt een telefonische afspraak bij de dienst digitale hulp aan huis.
  • De dienst komt aan huis of behandelt vragen in het dienstencentrum.
  • Het gaat om een gratis service.
  • De dienst digitale hulp aan huis kon in Assebroek en Zeebrugge inmiddels 50 cliënten bereiken. Er wordt verder promotie gemaakt.

 Voordelen:

  • Zorg op maat aanbieden.
  • Werken vanuit een empowerende benadering.
  • Sleutelen aan sociale cohesie.
  • Vlot inspelen op digitale tendensen.

Contactpersoon: Bart Lambrecht – Nin Raeymaekers (Telefoon: +32 050 550 131 - +32 050 327 881)

Email : bart.lambrecht@ocmw-brugge.be - nin.raeymaekers@ocmw-brugge.be

Website: www.dienstencentra-brugge.be