De toekomst van de zorg ligt in de buurt 

"Met ONLINE buurten hebben we in de periode juni 2014 tot mei 2017 actief ingezet op het verbeteren van de de levenskwaliteit van thuiswonende ouderen. Vanuit de insteek van buurtgerichte (ouderen)zorg en digitale communicatie experimenteerde de zorg proeftuin ONLINE buurten met (het digitaal communicatie- en dienstenplatform) Cubigo als digitale tool in zorg & welzijn en zette ONLINE buurten diverse vernieuwende buurtgerichte zorg- en welzijnspraktijken op. Op deze overzichtswebsite geven we u een unieke kijk op de verschillende projecten en wensen we u blijvend te inspireren om ook met uw organisatie een buurtgerichte aanpak na te streven."

Bert Desmet
Coördinator ONLINE buurten
Stafmedewerker buurtgerichte zorg OCMW Brugge

image-6291-4072-allteam.png?1410527326652