De toekomst van de zorg ligt in de buurt 

"Met ONLINE buurten willen we finaal de levenskwaliteit van thuiswonende ouderen aanzienlijk verbeteren. Vanuit de insteek van buurtgerichte (ouderen)zorg en digitale communicatie experimenteert de zorg proeftuin ONLINE buurten met (het digitaal communicatie- en dienstenplatform) Cubigo als digitale tool in zorg & welzijn en zet ONLINE buurten diverse vernieuwende buurtgerichte zorg- en welzijnspraktijken op."

Bert Desmet
Coördinator ONLINE buurten
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652